Deep Sea Angling, Crosshaven, Cork

We organise Deep sea Angling out of Crosshaven, Cork Harbour. We have 7 day half board packages available for groups. We have provided a warm welcome to our anglers for over 40 years, many of whom return on an annual basis and are considered family friends.  Transfers are provided in our minibus. Fresh fish caught daily by our visiting anglers is a house speciality. Please contact us for further information on Deep Sea Angling packages and to discuss your specific requirements. Shorter stays can be arranged, Rod/Reel Hire available and Packed Lunch can be ordered each day.
 
Please contact us for further information on Deep Sea Angling packages and to discuss your specific requirements. Shorter stays can be arranged, Rod/Reel Hire available and Packed Lunch can be ordered each day.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Whispering Pines,
Crosshaven,
Co. Cork,
P43 EP64

Điện Thoại

+353 21 483 1448

Email

reservations@whisperingpines.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 21 483 1448

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách